Používané technologie při vývoji, analýzách, optimalizacích

Pokud Vás zajímá, s jakými technologiemi pracujeme, níže najdete jejich seznam. Samozřejmě se nejedná o seznam všeho, co při naší práci využíváme. Jde ale o stěžejní prvky naší práce.

JavaScript

Javascript je programovací jazyk, který je vykonáván na straně klienta. Používá se proto k vývoji aplikací, které tvoří komfortní uživatelské prostředí ve světě internetu.

jQuery

Nejpoužívanější a volně dostupná JavaScript knihovna. Díky ní lze vemi efektivně vytvářet javascriptové aplikace.

AJAX

Standard pro komunikaci mezi JavaScript aplikací a serverem. Touto technologií si klientská aplikace vyměňuje data se serverem aniž by došlo k znovunačtení stránky.

PHP

PHP je nejčastěji používaným jazykem pro vývoj webových aplikací. Je zcela zdarma, dobře dostupný a jednoduše použitelný.

MySQL

Nejrozšířenější relační databáze používaná pro ukládání dat webových aplikací. Díky své jednoduchosti je rychlá a výkonná.

PostgreSQL

Velmi robustní databáze, která je velmi bezpečná a nabízí velmi široké možnosti práce s daty.

Zend Framework

Podobně jako jQuery usnadňuje práci s JavaSriptem, slouží Zend pro vývoj složitých PHP aplikací, umožňuje jejich rozvrstvení a modularitu.

WordPress

Nejčastěji používaný volně šiřitelný publikační systém, díky němuž lze jednoduše připravit i rozsáhlejší webovou prezentaci.

Google Analytics

Google analytics je služba pro sledování a vyhodnocování návštěv a akcí na webu. Jedná se o nejrozšířenější aplikaci tohoto charakteru.

SQLite

SQLite je jednoduchá souborová databáze, kterou lze jednoduše nasadit na malé projekty bez složitých zásahů a nastavování. Vhodná je pro různé microsite apod.
TOPlist