Dostupnost webu

co je dostupnost webu

Protože přístup od návštěvníka k Vašemu webu není přímočarý a web běží na serverech, které můžou mít občas výpadku (jako cokoliv jiného), můžete si zjistit dostupnost webu. Tedy to, jak často se může návštěvníkovi stát, že se mu Vaše stránky nezobrazí. Samozřejmě je dobré vědět, jak časté jsou výpadky a případně se zamyslet nad změnou hostingu apod. Dostupnost webu může mít také vliv na hodnocení ze strany vyhledávačů. Pokud jsou výpadky častější, může to negativně ovlivnit skóre a tedy i pozice ve vyhledávači.

jak se dostupnost webu měří

Dostupnost webu se měří zasíláním požadavku na Vaši URL v krátkých intervalech po celý den. Pokud server neodpoví, jedná se o výpadek, ten však může být planý například z důvodu ztracení paketů apod. Proto se používají složitější algoritmy na ověření a také více různých serverů umístěných na různých sítích. To je z důvodu, že může být výpadek také na straně testujícího serveru, nebo může být síť nedostupná jen z některých míst a z jiných dostupná.

TOPlist